Normativa

Normes generals del parc

 1. Respectar les edats i les alçades per les quals estan pensades les activitats.
 2. Les indicacions dels monitors són d’obligat compliment per part dels usuaris.
 3. En cas que algú no compleixi les normes de funcionament i/o de seguretat i, per tant, posi en perill la seguretat d’un mateix o la dels altres usuaris, els monitors podran suspendre l’activitat i convidar-lo a abandonar les instal·lacions.
 4. El Bosc Vertical no es fa responsable de possibles lesions ocasionades pel mal ús del material o l’activitat o del no compliment de les normes de seguretat del parc.
 5. El Bosc Vertical no es fa responsable del deteriorament dels efectes personals, ni dels objectes perduts.
 6. La direcció del Bosc Vertical es reserva el dret d’admissió.
 7. El pes màxim per realitzar els activitats als arbres és de 110 kg.
 8. La direcció es reserva el dret de tancar el parc quan circumstàncies excepcionals ho aconsellin (tempesta i vent fort).

Normes per Aventura als arbres 

 1. Abans de començar els recorreguts de manera autònoma, els usuaris d’aquesta activitat han de:
 • Assistir a les explicacions que donen els monitors del Bosc Vertical sobre les característiques de les activitats, la normativa de seguretat, el comportament per realitzar les activitats correctament i el bon ús del material de seguretat que s’ha de portar posat durant tot el recorregut.
 • Fer el circuit d’iniciació.
 1. Totes les activitats dels circuits es realitzen de manera autònoma. Els nens/es que no puguin manipular correctament el material de seguretat per ells mateixos, sempre hauran d’anar acompanyats d’un adult que se’n responsabilitzi.
 2. Els monitors no tenen l’obligació de seguir-vos durant el circuit. Si hi ha algú que per cansament o bloqueig vol abandonar el circuit, els monitors el baixaran amb un sistema especial d’evacuació.
 3. Aquesta activitat es pot realitzar únicament amb el material de seguretat proporcionat pel Bosc Vertical, lliurat en el moment de la contractació de l’activitat. Està totalment prohibit modificar o manipular aquest material sense la supervisió d’un responsable del parc.
 4. Els usuaris que, un cop fetes les proves d’iniciació o a la primera activitat del circuit, no es vegin capaços de realitzar autònomament els recorreguts, se’ls retornarà els diners. El Bosc Vertical no abonarà el preu de l’entrada a les persones que abandonin l’activitat un cop realitzada la segona activitat.
 5. Cal portar roba i calçat còmodes. El calçat ha d’estar ben lligat. En el cas dels cabells llargs, es recomana portar-lo recollit.
 6. En el cas que els participants vinguin amb acompanyants que no facin l’activitat, aquests estan autoritzats a circular pel recorregut únicament pels camins indicats. Per respecte al medi natural i la seguretat del parc, no es pot sobrepassar el límit de les cordes dels camins.

Normes per les bicicletes elèctriques

 1. Abans de començar la ruta un monitor donarà les explicacions pertinents del funcionament de la bicicleta.
 2. Totes les excursions amb la bicicleta elèctrica es faran de manera autònoma, sense guia o monitor.
 3. No sortir-se dels camins que marca el GPS.
 4. Respectar l’horari
 5. L’usuari haurà de signar un document amb les seves dades personals conforme és responsable de la bicicleta i l’ha de tornar amb les mateixes condicions que en començar la ruta.
 6. És obligatori portar el casc proporcionat pel Bosc Vertical, en tot el transcurs de la ruta escollida.

Normes pels segways

 1. Abans de començar la ruta els usuaris d’aquesta activitat han de:
 • Assistir a les explicacions del monitor sobre el funcionament i bon ús del vehicle.
 • Fer unes pràctiques d’iniciació per familiaritzar-se amb el vehicle.
 1. Les rutes sempre es faran acompanyades d’un guia.
 2. És obligatori portar el casc proporcionat pel Bosc Vertical, en tot el transcurs de la ruta escollida.
MENU